Annonce:
E-mail
Adgangskode
Forkert e-mail eller adgangskode

Glemt adgangskode?
Favorit søgninger

Udbuds- og entreprisejurist

Annonceringsdato: 12/03/2018 - Set 48 gange

Lyngby-Taarbæk Kommune prioriterer i de kommende år massive investeringer i renovering og modernisering af kommunens ejendomme, herunder navnlig på skoleområdet. Som led i dette har

Udbuds- og Indkøbskontoret i kommunen fået en ny opgave i form af at yde juridisk rådgivning og forestå udbud og kontraktindgåelse inden for kommunens bygge- og anlægsområde.

I den forbindelse er der oprettet to nye stillinger. Den ene stilling er besat (med en chefkonsulent), og der søges yderligere en fagligt stærk juridisk medarbejder (cand.jur. eller lignende).

Udbuds- og Indkøbskontoret består i dag af 9 engagerede medarbejdere, der primært beskæftiger sig med udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser, og hvis uddannelsesmæssige baggrund er blandet merkantil-juridisk.

Udbuds- og Indkøbskontoret er organisatorisk og fysisk samplaceret med blandt andet Juridisk Kontor (hvor de fleste jurister har advokatbaggrund), og hvor Juridisk Kontor på samme måde som Udbuds- og Indkøbskontoret står til rådighed med rådgivningsmæssig støtte til kommunens forvaltningsgrene, herunder på det privatretlige område m.h.t. bl.a. køb/salg/udlejning/drift af kommunale ejendomme, entrepriseret, kontrakter mv.

Kommunen har et relativt højt anlægsniveau. Støtten til bygge- og anlægsområdet vil nærmere bestå i at bidrage til både større og mindre anlægsopgaver (både rådgiverdelen, udbudsdelen og entreprisedelen) samt i forbindelse med entreprisernes udførelse (kontraktstyring, håndtering af tvister mv.).

Alle ejendomme og arealer, som kommunen selv benytter, administreres samlet i Center for Arealer og Ejendomme, hvor bygge- og anlægsområdet står for udvikling og gennemførelse af alle kommunens byggeprojekter og gennemførelse af anlægsprojekter. Der er 30-40 medarbejdere på området, som er ansvarligt for anlæg af veje, parker, skoler, daginstitutioner, sociale institutioner, idrætsanlæg mv. Opgaven vil blandt andet bestå i at bistå med at tilvejebringe solide beslutningsgrundlag og at medvirke til at eksekvere kommunens anlægsprogrammer som professionel byg- og driftsherreorganisation for ejendomme, vej og park.

Kommunen er bl.a. i gang med større opgaver med vejanlæg i forbindelse med letbaneprojektet, renovering og modernisering af kommunens delvist fredede rådhus, etablering af fælles driftsplads og ombygning og renovering af skoler. Herudover pågår udvikling af kommunens arealer med henblik på at tiltrække erhvervsvirksomheder og borgere, hvorfor der også er opgaver i relation til byggemodning. Dette arbejdet sker i tæt samarbejde med Center for Miljø og Plan.

I bygherrerollen gøres brug af eksterne rådgivere og entreprenører. Valg af udbuds- og entrepriseform, gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakt samt kontraktstyring er således gennemgående temaer.

Profil

Der søges en dygtig og selvstændigt arbejdende medarbejder med interesse for udbuds- og entrepriseområdet. Heri indgår at

 • have kompetence/viden om udbuds- og entrepriseret; det er en fordel, men ikke en betingelse, at have praktisk erfaring fra anden bygherreorganisation, advokatbranchen eller lignende
 • være uddannet cand.jur. eller tilsvarende
 • have juridisk viden og kunnen generelt samt højt kvalitetsniveau i sagsbehandlingen
 • have god skriftlig og mundtlig formulerings- og formidlingsevne
 • have evne og vilje til at samarbejde med kolleger på alle niveauer og indgå i planlægningen
 • arbejde analytisk, effektivt og selvstændigt ud fra en samlet kommunal virksomhedsbetragtning og forretningsforståelse
 • være ansvarsbevidst, engageret og handlekraftig
 • have godt humør og være imødekommende
 • være motiveret for at arbejde helhedsorienteret, projektorienteret og på tværs af afdelinger mv. i kommunen
 • være indstillet på fortsat udvikling fagligt.

Ansættelsesvilkår m.v.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DJØF, idet lønnen i øvrigt fastsættes på baggrund af kvalifikationer.

For den rette ansøger kan der blive tale om ansættelse som special- eller chefkonsulent.

Evt. spørgsmål til stillingsindhold mv. kan rettes til Centerchef for Arealer og Ejendomme Lisbeth Røgind på tlf. 25 11 20 04 (vedr. bygge- og anlægsprogrammet) eller Udbuds- og Indkøbschef Martin Skoulund Larsen på tlf. 45 97 31 09 (vedr. faglighed / organisatorisk ramme mv.).

Ansøgning
Ansøgning med relevante bilag (CV samt uddannelsesbevis samt evt. supplerende videregående uddannelse) skal sendes elektronisk via HR-Skyen.

Ansøgningsfrist
2018-04-06

Kontaktperson
Lisbeth Røgind
25112004
liroe@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Torv 17
Kgs. Lyngby Kongens LyngbyJobview
Nørregade 71, 1th
DK-5000 Odense C
+45 71 99 75 80
mail@jobview.dk
CVR: 25993888
Hvad er Jobview?
Jobview er en interaktiv jobportal, der tilbyder en hel ny tilgang til rekruttering og det at søge job. Virksomheder kan indrykke jobannoncer og jobsøgere kan oprette et CV og en jobagent, herunder Video CV. Har du allerede et CV på Jobnet.dk eller LinkedIn kan du hente det ind efter oprettelse. På jobview kan du søge job eller medarbejdere inden for alle fagområder, jobkategorier, jobtyper og lokationer fra et enkelt intelligent søgefelt.
Unikke features:
 • Hent dit CV fra Jobnet eller LinkedIn
 • Søg job på kortet via Google Maps
 • Optag eller link til Video CV
 • Online jobsamtaler via webcam
 • Se job i nærheden med Job App