Annonce:
E-mail
Adgangskode
Forkert e-mail eller adgangskode

Glemt adgangskode?
Favorit søgninger

Ydelsesmedarbejder

Annonceringsdato: 04/02/2018 - Set 48 gange

Alsidig medarbejder til Sygedagpengeafdelingen i Jobcenter Vesthimmerland

Jobcenter Vesthimmerland søger pr 01.04.2018, eller hurtigst muligt, en dygtig og alsidig medarbejder, som skal være med til at løse opgaver på vores ydelsesområde og i relation til afholdelsen af møderne i vores eget rehabiliteringsteam (jobafklaringsforløb). Er du struktureret og har god talforståelse? Er du servicemindet og god til at kommunikere? Vil du være med til at skabe resultater? Så er det måske netop dig vi søger.

Om stillingen

Èn af dine centrale opgaver vil være, i tæt samarbejde med dine kolleger i beskæftigelsesindsatsen, at behandle og vurdere ansøgninger om ydelse. Du vil her have kontakt med borgerne, da vores ydelsesmedarbejdere nemlig altid kontakter borgeren telefonisk, inden de tager endelig stilling til, om de er omfattet af målgruppen for ydelse.

I tilfælde hvor der i ydelsesafdelingen er tvivl om en borgers berettigelse til en ydelse, vil du skulle vurdere den enkelte ansøgning nærmere, partshøre borgeren og træffe afgørelse. Du vil ligeledes skulle behandle eventuelle klager i forlængelse heraf.

Foruden vurderingen af nye ansøgninger om ydelse, vil du i tæt samarbejde med dine kolleger på ydelseskontoret, skulle arbejde med løbende udbetaling af ydelser, samt indberetning af ydelser i KMD aktiv og E-dagpenge systemet. Også her vil der være kontakt til borgerne via vores vagtordning, som sikrer, at vores borgere altid kan komme i personlig kontakt med en medarbejder fra bl.a. ydelsesområdet.

Endeligt har du sammen med en kollega, også opgaven med at udarbejde dagsorden til afdelingens månedlige rehabiliteringsmøde, samt deltage på mødet som sekretær og udarbejde indstillinger efterfølgende.

Din profil

Da der er tale om en alsidig stilling med stor variation i den samlede opgaveløsning, tilbyder vi en grundig oplæring i samtlige af de opgaver som indgår heri. Det vil dog være en fordel at du har en administrativ baggrund og/eller er uddannet socialrådgiver/socialformidler, da du bliver en del af et arbejdsområde, som tager udgangspunkt i et bredt lovgrundlag, og som stiller krav til både administration og dokumentation.

Derudover forestiller vi os, at du er;

Grundig, så du vil kunne udarbejde solide faglige vurderinger, partshøre, træffe afgørelser samt klagesagsbehandle ud fra den gældende lovgivning.

Disciplineret, da du bliver en del af et område hvor der er notatpligt, og hvor der skal dokumenteres, for at sikre borgeren den bedst mulige sagsbehandling.  

Nuanceret, fordi du skal være med til at lave konkrete individuelle vurderinger og faglige skøn. Du vil sammen med dine kolleger skulle fortolke lovgivningen og anvende Ankestyrelsens principafgørelser i det daglige arbejde.

Udviklingsorienteret, da vi hele tiden arbejder på at optimere vores lokale arbejdsgange og er en del af et område som løbende ændrer sig via nationale reformer og love.

IT-kyndig, da der hele tiden arbejdes på at digitalisere vores arbejde, samt fordi det er vigtigt at du hurtigt får forståelse for vores fagsystemer.

God til at kommunikere, således du kan formulere dig i et enkelt sprog og kan håndtere telefoniske samtaler med borgere og arbejdsgivere, som kan være svære og udfordrende. Ligeledes har vores medarbejdere i det hele taget, stor daglig kontaktflade med både borgere, øvrige kollegaer i jobcentret og eksterne samarbejdspartnere.

God til tal, da det er vigtigt, at sikre korrekt beregning og udbetaling til den sygemeldte eller udbetaling af refusion til arbejdsgiver.

Om afdelingen

Sygedagpengeafdelingen består af ca. 34 medarbejdere, som både omfatter beskæftigelsesmedarbejdere, ydelsesmedarbejdere, psykolog, læge, psykiater, fysioterapeut, virksomhedskonsulenter, mentorer og administrative medarbejdere.

Vi har et stærkt fokus på at arbejde målrettet og resultatorienteret med en aktiv og tidlig indsats overfor borgerne. Vi vægter faglighed, engagement og fleksibilitet højt men holder ligeledes af en uformel tone og et godt kollegaskab.

Som afdeling er vi en god kombination af både nye og erfarne kræfter, hvilket skaber en god dynamik og et naturligt fokus på samarbejde og erfaringsudveksling.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et selvstændigt job med ansvar og indflydelse indenfor et dynamisk og politisk højt prioriteret arbejdsområde. Du får engagerede kolleger der er gode til at samarbejde om at løfte opgaverne. Du får mulighed for faglig sparring fra bl.a afdelingsleder og faglige- og sundhedsfaglig koordinatorer. Du bliver en del af sygedagpengeafdelingen, hvor du vil være den ene af i alt 4 ydelsesmedarbejdere. Vi tilbyder en spændende hverdag, hvor vi værdsætter resultater og høj faglighed samtidig med, at vi sætter pris på humor og en uformel omgangstone.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter principperne i NY LØN efter forhandling med den faglige organisation

Stillingen kan kun søges via Vesthimmerlands hjemmeside

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte Økonomisk sagsbehandler Bodil Askou tlf. 9966 8011,  Økonomisk sagsbehandler Simone Rahbek tlf. 9966 8034 eller Sundhedsfaglig koordinator Morten Alberg tlf 2475 4216

Ansøgningsfristen er mandag d. 19.2.18 kl. 12. Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag d. 23.2.18.

 

 

 

 

har du en vejledning til, hvordan du opstiller en god stillingsannonce. Brug hjælpeteksterne herunder og husk at slette dem igen, når du har skrevet din tekst. 

Vær opmærksom på, at den tekst, du skriver i teasertekstfeltet herunder, vil komme til at optræde umiddelbart under overskriften. Du behøver derfor ikke gentage teksten her i dette felt.

Beskriv stillingens indhold og ansvarsområder, eksempelvis hvilke arbejdsopgaver der er tale om og hvilke arbejdstider der hører til jobbet.

Din profil

Her beskriv du hvilke kompetencer og erfaringer, I ønsker ansøgeren skal have. Kom evt. ind på hvilken uddannelse ansøgeren skal have, hvilken baggrund og personlige kompetencer, der lægges vægt på.

Afdelingen 

Her laver du en en præcis, ærlig og positiv beskrivelse af afdelingen. Beskriv evt. hvor afdelingen er placeret, hvad I er for en afdeling og hvem I er fagligt og socialt.

Vi tilbyder

Her fremhæver du forskellige attraktive elementer på arbejdspladsen. Nævn evt. sundhedsordningen, flekstid, kulturen og frynsegoder.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Her bekskriver du kort, hvordan lønnen fastsættes.

Yderligere oplysninger 

Her skriver du evt. hvornår der forventes at blive holdt ansættelsessamtaler og om I ønsker uddannelsesbeviser, anbefaling etc. vedlagt.

Vær opmærksom på, at oplysninger som ansættelsesfrist, kontaktperson og andre oplysninger, som du angiver via de øvrige felter her på siden, automatisk kommer til at stå i en samlet kasse nederst i annoncen.

Ansøgningsfrist
2018-02-19

Kontaktperson
Lejla Emelie Catherina Pagaard
9966 7583
lepa@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
Aars FarsøJobview
Nørregade 71, 1th
DK-5000 Odense C
+45 71 99 75 80
mail@jobview.dk
CVR: 25993888
Hvad er Jobview?
Jobview er en interaktiv jobportal, der tilbyder en hel ny tilgang til rekruttering og det at søge job. Virksomheder kan indrykke jobannoncer og jobsøgere kan oprette et CV og en jobagent, herunder Video CV. Har du allerede et CV på Jobnet.dk eller LinkedIn kan du hente det ind efter oprettelse. På jobview kan du søge job eller medarbejdere inden for alle fagområder, jobkategorier, jobtyper og lokationer fra et enkelt intelligent søgefelt.
Unikke features:
  • Hent dit CV fra Jobnet eller LinkedIn
  • Søg job på kortet via Google Maps
  • Optag eller link til Video CV
  • Online jobsamtaler via webcam
  • Se job i nærheden med Job App